Klasser

 • Åpen (inntil 16 hunder) 240 km

 • 8-spann 240 km

 • 8-spann 110 km

 • 6-spann junior 110 km


Sjekkpunkter

Bergebyløpet 240

 • Nyborg 1 og 2  

Bergebyløpet 110

 • Nyborg  
Classes

 • Open(open clas with max 16 dogs) 240 km

 • 8 dog team  240 km

 • 8 dog team 110 km

 • 6 dog team junior 110 km


Checkpoints

Bergebyløpet 240

 • Nyborg 1 and 2  

Bergebyløpet 110

 • Nyborg