Om Bergebyløpet N70 

Bergebyløpet N70 er et langdistanse sledehundeløp i Nord-Varanger/Finnmark. Løpet ble første gang arrangert i 2003, og har siden den gang utrettelig holdt det gående i ulike fasonger, og med ulike distanser. Bergebyløpet strekker seg fra Rustefjelbma i vest til Vadsø i øst, gjennom kommunene Tana, Nesseby og Vadsø. Løpets lengste distanse er på 500 kilometer - blant de lengste sledehundeløpene i verden og som verdens eneste fastlandshundeløp aldri sør for den 70. breddegrad. Det vil si langt nord for Beringstredet og Nome i Alaska. Det er altså her vi bor og her vi vil leve – og det er her vi vil kjøre hund. Og det er altså hit - til N70 - vi ønsker dere andre hundekjørere og alle andre venner av Bergebyløpet N70 velkommen.

Bergebyløpets filosofi

Bergebyløpet N70 er et hundeløp som arrangeres av hundekjørere og for hundekjørere. Målsettinga er å lage et hundeløp som rendyrker og videreutvikler et løpskonsept til beste for sporten. Det sosiale aspektet, fair play samt kunnskapsutveksling og brobygging mellom hundekjørerne er viktige verdigrunnlag for løpet. Samtidig ligger «gjør det enkelt-prinsippet» i ryggmargen til løpet. Det betyr størst mulig effektivitet i alle ledd, og minst mulig byråkrati.  

Bergebyløpet N70 er et naturlig hovedmål for aktive konkurransekjørere, og skal være et sportslig attraktivt langdistanseløp for aktive konkurransekjørere. Selv med pengepremier, økt prestisje og et idrettslig spisset fokus skal Bergebyløpet N70 fortsatt være et løp hvor trivselen og humøret står i høysetet, og fortsatt være et løp hvor både kjørere, frivillige, veterinærer og andre ønsker seg tilbake til.

I Bergebyløpet N70 går deltakernes startkontingent utelukkende til å dekke løpets faste utgifter samt til pengepremier for de som deltar i løpet. Det er ingen personer i arrangementet som får betalt for å arbeide for løpet. Dugnadsånden er enorm, entusiasmen stor og det nedlegges tusenvis av frivillighetstimer fra en hel rekke personer.

Bergebyløpet N70 ønsker å være et arrangement som gjør arrangørformen enklest mulig, og vi ønsker å være en læringsarena for hvordan vi kan utvikle sporten vår - langdistanse hundekjøring videre. Arrangøren mener at det er mulig å arrangere et hundeløp av dette formatet med små ressurser, og med et minimum av kostnader. Arrangøren mener også at framtidens hundeløp kan arrangeres med et minimum av frivillige. Det betinger imidlertid en positiv innstilling, et felles ansvar i miljøet vårt og forståelse fra alle som deltar i løpet enten som deltakere eller som del av et støtteapparat (handlere).

Hva innebærer det å ta et felles ansvar?

Det innebærer en positiv og fleksibel innstilling blant hundekjørerne ved at hundekjørere selv hjelper hverandre der det er nødvendig, for eksempel ute på sporet, inn- og ut av sjekkpunkter, og i andre sammenhenger der andre hundekjørere trenger hjelp, og hvor det ikke nødvendigvis er funksjonærer til stede.

Det innebærer også at handlere og andre hjelper stadig mer aktivt til i arrangementet, og utviser en utpreget ja-holdning om arrangøren ber om hjelp. Det kan seg være at arrangøren ber handlere hjelpe andre hundespann inn- og ut av sjekkpunkter, hjelpe spann som kjører uten handlere etc. Får vi til dette og mer til sammen, vil vi gjøre arrangørformen enklere til det beste for felleskapet.

Mer om Bergebyløpet N70 på wikipedia:

https://no.wikipedia.org/wiki/Bergebyløpet_N70About the Bergeby race N70

 

Bergebyløpet N70 is a long-distance sled-dog race in North Varanger/Finnmark. The race was first held in 2003, and has been held ever since in various formats and over various distances. It is the only sled-dog race run completely north of 70 degrees north. In other words, the race is on a par with the Bering Strait and Nome in Alaska. It is here we live and here we wish to live - and it is here we like to work and race our sled dogs. It is here - to N70 - that we offer a warm welcome to other mushers and to all supporters of Bergebyløpet.

Bergebyløpet N70 is a sled-dog race arranged by mushers for mushers. The aim is to hold a sled-dog race that cultivates and develops a type of race that is the best for the sport. The social side of the race is prioritised together with the idea of fair play. Other important elements are the development of skills and knowledge, plus the sharing of ideas between mushers. Above all is the principle of ‘keep it simple’ for all aspects of the race. This means the best possible efficiency in all aspects, and the least possible amount of bureaucracy. Bergebyløpet N70 is a long-distance race that will attract active competition mushers. The pot of prize money continues to grow, together with the race’s own status and the continuing focus on the sporting content, but Bergebyløpet will always be a race where enjoyment and fun are two of the main factors that mean that mushers, volunteers, veterinarians and others return from year to year.